Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   อำนาจหน้าที่
   สภาพทางสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริการพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย พร้อมด้วย นายสุรัตน์ เจ๊ะมูซอ นักสันทนาการ ชำนาญการ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 14 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย พร้อมด้วย นายสุรัตน์ เจ๊ะมูซอ นักสันทนาการ ชำนาญการ นางธนัตถ์นินทร์ ศรีขาว เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน นายธีระ รู้รอบ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ นางเบญจภรณ์ ช่วยค้ำ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ ปากคลองจิหลาด หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช และกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังปากคลองจิหลาด โดยในวันนี้มีจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้า) ที่นำมาปล่อยจำนวน 10,000 ตัวซึ่งเป็นตัวขนาดเต็มวัย พร้อมที่จะเจริญเติบโตในแหล่งธรรมชาติต่อไป

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs