Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   อำนาจหน้าที่
   สภาพทางสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริการพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสตรวจราชการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 13 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสตรวจราชการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

            วันที่ 23 กรกฎาคม  2563  เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน  นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบหมายให้นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมด้วยนายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา  นายภูสิต  น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายกอบต.  นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายคำนึง รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายขจร  ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ ในโอกาสตรวจราชการ ติดตามการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีนายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวต้อนรับ 

จากนั้น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจเยี่ยมและกล่าวชื่นชม การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน พร้อมมอบเงินสนับสนุนและมอบอาหารว่าง (ไอศกรีมและขนม) ให้แก่เด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน จำนวน 22 คน โดยมีนายชญนัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา นายภูษิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ร่วมมอบอาหารว่าง (ไอศกรีมและขนม) ในครั้งนี้ด้วย

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs