Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   อำนาจหน้าที่
   สภาพทางสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริการพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  สถานที่ท่องเที่ยว
หาดท่าพลับ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 63 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

หาดท่าพลับตั้งอยู่ที่ 
       หมู่ที่ 6 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 20 กิโลเมตร จากตัวเมืองกระบี่ การเดินทางบนถนนสายกระบี่ – เขาทอง สู่ทางแยก สายไสไทย - สุสานหอย ที่ สามแยกบ้านไสไทย ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เพียง 400 เมตร  หาดท่าพลับเป็นชายหาดที่ยังคงเป็นธรรมชาติที่สวยงาม มีนักท่องเทียวเข้าไปเที่ยวน้อย เนื่องจากชุมชน ต้องการให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับชุมชน  และเป็นท่าเทียบเรือของชาวประมงพื้นบ้าน ด้วยความเป็นธรรมชาติ ที่มีหาดทรายขาวทอดยาว กว่า 2500 เมตร  จากสุสานหอยถึงบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ชอบความสงบ ชอบความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าท่านจะมาเดี่ยว มาคู่ หรือเป็นครอบครัว ท่านก็จะประทับใจในความงามของหาดทรายขาว ระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสงแดด อีกฟากฝั่งหนึ่งจะมีโขดหินยื่นลงไปในทะเล หากท่านลงสัมผัส ณ บริเวณนั้นเปรียบเสมือนเงือกน้อยกลางโขดหิน ที่มีน้ำใสๆ กับเกลียวคลื่นที่กระทบโขดหิน ทำให้ลืมความเครียดกับราคาน้ำมันแพงในการเดินทางได้มากมายเลยทีเดียว 
       จากหาดท่าพลับมองสู่ทะเลอันดามัน  ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่หลากหลาย เช่นชาวประมงพื้นบ้านที่ล่องเรือหัวโทง ที่เป็นเรือสัญลักษณ์ประจำจังหวัดกระบี่ ที่กำลังหาปู ปลา หรือพนักงานโรงแรมและนักท่องเที่ยว มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์  ที่เดินทางขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา  มองไกลออกไป ท่านจะได้สัมผัสกับเกาะแก่งต่างๆ มากมาย  เช่นเกาะไก่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะลันตา ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลอันดามัน หรือหากท่านสนใจที่จะนั่งเรือเที่ยวชมเกาะเหล่านี้ ก็จะมีเรือหัวโทง ของชุมชนคอยให้บริการอยู่ ในราคาที่ไม่แพง ขึ้นอยู่ระยะเวลาและสถานที่ ที่ตกลงกัน

  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs